W dniu 03.10.2017r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy MUKS Volley Płock a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku na mocy której zespół seniorek i juniorek będzie miał odbywał treningi i mecze na hali przy ulicy Gałczyńskiego 28. Uczelnię reprezentował Rektor Uczelni prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki, a klub Prezes Zarządu – Jerzy Chęciński oraz Skarbnik – Jacek Sobański.